ĐỂ THẮNG PHÁI MẠNH

  • Authors: Gail Evans
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 152
  • Price: 14,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Có một thông điệp rằng người phụ nữ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình và nên sống một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa nhất. Để đến một ngày kia không còn những sự thảo luận về bình đẳng nam nữ nữa… Và đó là điều mà cuốn sách này muốn đem lại cho các bạn