XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

  • Authors: Lý Quí Trung
  • Format: 13.5x20.5cm
  • Pages: 146
  • Price: 24,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Bằng kinh nghiệm xây dựng thành công thương hiệu Phở 24 và bằng những tiếp cận với các thương hiệu khác của Việt Nam, tác giả đã chỉ rõ cách phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu; cách định giá trị thương hiệu… Đồng thời tác giả trình bày những ý kiến của mình về những cách cụ thể để xây dựng một thương hiệu thành công mang tầm khu vực và quốc tế.