THÂM TÂM - CUỘC ĐỜI NGẮN, TIẾNG THƠ DÀI

  • Authors: Hoài Việt
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 138
  • Price: 12,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Sách gồm 05 phần: giới thiệu tổng quan về thân thế và sự nghiệp của Thâm Tâm; một số bài nghiên cứu về Thâm Tâm; các bài viết về các tác phẩm của Thâm Tâm được giảng trong nhà trường; những hồi ức, kỉ niệm của những văn nghệ sĩ với Thâm Tâm; các tác phẩm của Thâm Tâm (trích)