MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

  • Authors: Nguyễn Thị Ðược
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 476
  • Price: 44,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Chị Nguyễn Thị Được, Năm Lý, một đảng viên, một cán bộ cách mạng đã ghi lại những ký ức đậm nét nhất của mình về con người và sự kiện trong mấy chục năm tham gia cách mạng. Qua những ghi chép ấy, người đọc hình dung thêm về một số sự kiện như: chuyện bao vây bứt rút đồn lính Phi, chuyện “giải tán vịt tàu” trong kháng chiến chống Pháp; chuyện đấu tranh chống Diệm của đồng bào Công giáo di cư ở Tân Hiệp, những ghi nhớ về Tết Mậu Thân 1968…