ĐỂ CƠN HEN KHÔNG TRỞ LẠI

  • Authors: Bs.Nguyễn Xuân Tuấn Anh
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 132
  • Price: 13,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Hãy tự trả lời những câu hỏi: Vì sao tôi bị hen? Tôi cần làm xét nghiệm gì để biết tôi có hen hay không? Phụ nữ có thai mà lại bị hen nữa thì…? Cần dùng thuốc gì để điều trị? Và thuốc gì thì cần tránh xa? Và sách sẽ cùng bạn trả lời những câu hỏi đó…