THỰC VẬT

  • Authors: Nguyễn Tứ
  • Format: 0
  • Pages: 56
  • Price: 7,800 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Thực vật đã hào phóng cho ta lá xanh, bóng mát, giữa đất và nước, giữ mặt bầu khí quyển trong lành, cho ta nhiều thực phẩm. Các bạn sẽ tìm thấy cả một thế giới cây cỏ phong phú trong tập sách này. Sách giúp ích cho chương trình sinh học lớp 6 và kỹ thuật lâm nghiệp lớp