TIA CHỚP GIỮA BẦU TRỜI

  • Authors: Lê Thành Chơn
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 288
  • Price: 27,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Tập truyện ký về những “cánh chim anh hùng”, những phi công xé gió bạt mây làm nên những chiến công kỳ tích. Một Nguyễn Thành Trung, người anh hùng đã điều khiển chiếc F.5E đánh bom dinh Độc Lập. Một Nguyễn Văn Bảy cùng đồng đội đánh thắng Hạm đội 7 của Mỹ. Một Phạm Tuân bay vào vũ trụ… Và còn nhiều nhiều nữa.