TẠP VĂN NGUYỄN NGỌC TƯ

  • Authors: Nguyễn Ngọc Tư
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 193
  • Price: 60,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    "Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư" khiến cho người ta thấy rằng nhà văn trẻ có thể biến mọi đề tài "tầm thường" trở thành thời sự. Ẩn sau "giọng nói" trong trẻo, duyên dáng của một cô gái là sự trải nghiệm về thời cuộc, đời sống dân dã và chiều sâu văn hoá của vùng đất cực Nam Tổ quốc... NXB Trẻ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.