MỘT SỢI RƠM VÀNG

  • Authors: Đào Thản
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 188
  • Price: 18,300 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Đây là một tập hợp những bài viết về tiếng Việt mang tính phổ cập, chủ yếu giới thiệu được cái hay, cái đặc sắc của ngôn ngữ dân tộc qua nhiều cứ liệu, sự kiện trong tiếng nói chung, và cả trong các tác phẩm thơ văn nhằm hướng dẫn các bạn trẻ cảm thụ tiếng Việt, rèn luyện khả năng nói và viết tốt tiếng Việt. Với một cách viết giản dị như nói chuyện, giảng bài, không nhất thiết đi sâu vào chuyên môn ngôn ngữ học; những bài viết dễ đọc và dễ cảm nhận, thích hợp cho những bạn trẻ muốn mở rộng kiến thức đã học và các thầy cô giáo muốn tham khảo cho bài giảng của mình. Ngoài ra, cuốn sách này có tác dụng như một bổ sung tri thức tiếng Việt giúp nâng cao hiểu biết thêm nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề vượt ra ngoài nội dung giảng dạy ở nhà trường.