CÚ MÈO VÀ SƠN CA

  • Authors: Quốc Việt
  • Format: 18.5x18.5
  • Pages: 16
  • Price: 4,800 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Những câu chuyện ngụ ngôn thường chứa đựng giá trị giáo dục rất cao, lại có tính chất dễ đọc, dễ cảm thụ. Và những truyện ngụ ngôn bằng tranh lại có tác dụng cao hơn ở chỗ tạo cho các em sự liên tưởng, và nhanh chóng nắm bắt ý nghĩa câu chuyện.