101 CÂU HỎI ĐÁP VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT...

  • Authors: Nguyễn Thị Thu Tâm – Nguyễn Trường Sơn– Vũ Hữu Thiên Ân
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 100
  • Price: 11,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Qua cách trình bày ngắn gọn, súc tích, sách sẽ phần nào giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong việc thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo của mình, phần để giải quyết những vấn đề cá nhân, phần phát huy dân chủ và kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn.