MYANMAR

  • Authors: Trịnh Huy Triều
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 172
  • Price: 15,500 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá về một đất nước có lịch sử gần 1000 năm, nhưng vẫn còn ít được biết tới, nơi lối sống và tập quán của người dân hầu như không thay đổi mấy sau nhiều thế kỷ. “Myanmar- đất nước của những chùa tháp” và hơn thế nữa.