A.X.PUSKIN - MẶT TRỜI THI CA NGA

  • Authors: Th.s Phạm Thị Phương biên soạn
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 168
  • Price: 12,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Puskin – nhà thơ Nga vĩ đại, người được xem là đại biểu của thi ca Nga, của tâm hồn Nga. Tác phẩm của ông được giới thiệu ở Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ trước và chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng bạn đọc. Ở bậc trung học phổ thông , Puskin là tác giả được chọn giảng trong chương trình học Văn lớp 11.