300 ĐIỆU LÝ NAM BỘ

  • Authors: Lê Giang - Lư Nhất Vũ
  • Format: 19x19
  • Pages: 352
  • Price: 42,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Lý là những khúc hát bình dân, thịnh hành của dân tộc Việt, thể hiện sâu sát mọi đề tài, mọi trạng thái tình cảm, ước mơ của quần chúng, mọi hiện tượng trong cuộc sống… 300 điệu lý Nam Bộ dạt dào tình cảm, mênh mang sông nước, gần giũ và bình dị vô cùng. 300 điệu lý như cuộc sống quanh ta vậy!