35 NĂM CHUYỆN TRÒ CÙNG CHỮ NGHĨA

  • Authors: Vũ Đức Sao Biển
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 312
  • Price: 30,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Đây là tập hồi ức của nhà báo, nhà văn, nhà Kim Dung học, và cả nhà trào phúng Đồ Bì với tên thật rất quen thuộc Vũ Đức Sao Biển. Nhà “nhiều nhà” này tâm sự: Cũng như các tập sách khác của cùng tác giả, tập sách này chính là tâm hồn tôi. Bạn đọc tập sách này là đang nghe nhịp tim tôi đập… Bạn có muốn lắng nghe nhịp tim tác giả đang đập? Trái tim ấy nhắn nhủ điều chi?