ĐIỆN ẢNH – SỰ RA ĐỜI CỦA ĐIỆN ẢNH

  • Authors: Cao Thụy
  • Format: 14x20
  • Pages: 140
  • Price: 18,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Ai mà không yêu điện ảnh? Và vì thế chúng tôi giới thiệu đến bạn loạt sách về điện ảnh này như một cách thức “góp cổ phần” cho tình yêu đó. Cuốn sách đầu tiên trong loạt này nói về cội nguồn của điện ảnh, đi vào tìm hiểu, nắm bắt các cơ sở vật chất chủ yếu giúp điện ảnh hình thành và phát triển. Hãy tìm đọc để tình yêu điện ảnh nhờ thế được thăng hoa.