TỔ CHỨC TRẠI, ĐỜI SỐNG TRẠI

  • Authors: Tôn Thất Sam, Trác Phương Mai, Phạm Văn Nhân
  • Format: 13x19cm
  • Pages: 80
  • Price: 6,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Hướng dẫn tổ chức trại và đời sống ở trại, từ việc chuẩn bị tổ chức, chuẩn bị tham gia một cuộc trại đến tổ chức điều hành ở trại, cùng những kỹ năng cần có để sinh hoạt một cách vui tươi, lợi ích. Sách cần cho thanh thiếu niên trong sinh hoạt trại.