CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN – ĐỘI

  • Authors: Nguyễn Thế Truật
  • Format: 13x19cm
  • Pages: 180
  • Price: 16,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Giải đáp các thắc mắc như: Chi đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì? Ban chấp hành chi đoàn hoạt động ra sao? Quyết định trưởng thành Đội như thế nào? Ngoài ra, sách cố gắng hướng dẫn chi tiết để các cán bộ Đoàn có thể thực hiện dễ dàng ở ngay cơ sở Đoàn, Đội do mình phụ trách. Sách chi tiết và cụ thể.