CA DAO CỦA CON

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 10x180cm
  • Pages: 200
  • Price: 14,400 VNĐ
  • Briefly introduced:Tập đoản văn giống như một đoàn tàu nhỏ trong một hộp đồ chơi, với mỗi mẩu chuyện là một toa tàu, chuyên chở những mối suy tư, trăn trở hay hoài nhớ khác nhau. Nhưng tựu trung, tất cả hợp lại thành một bức tranh tâm hồn khá đáng yêu của một thời đi học.