MỘT GÓC NHÌN CỦA TRÍ THỨC (3 tập)

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 528
  • Price: 54,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Tập 01: 528 trang - Giá bìa: 54.000đ Tập 02: 432 trang - Giá bìa: 50.000đ Tập 03: 448 trang - Giá bìa: 49.000đ Tập sách là con đường đi tắt để cung cấp cho người đọc những cái nhìn tổng thể và sâu sắc tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tính “vấn đề” của các bài viết với các tác giả (học giả, nhà khoa học, chuyên gia…) có bản lĩnh và trí tuệ mang đến nhiều điều bất ngờ, lý thú cho độc giả