ĐI QUA NGÀY CỎ RỐI

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 12x21 cm
  • Pages: 148
  • Price: 17,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Những cây viết góp mặt trong tập truyện dành cho tuổi mới lớn này là Đoàn Tú Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phạm Thị Duy, Nguyễn Ngọc Thuần, Trần Nhã Thụy… Họ từng xuất hiện trên các tờ báo tuổi mộng, tuổi mơ như Áo Trắng, Mực Tím, Hoa Học Trò. Họ gởi trong tập tuyển này những tâm sự, nghĩ suy, vấn vương qua chân dung những người mới lớn… là họ đó, mà cũng là bạn đó.