ĐÓA HỒNG TẶNG MẸ

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 12x21 cm
  • Pages: 154
  • Price: 16,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    … một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Lời hát tha thiết ấy là hạnh phúc, là lòng biết ơn vô bờ bến của người con dành cho mẹ. Đóa hồng tặng mẹ vừa kể lại những mẫu chuyện về tình yêu người mẹ dành cho con cái, vừa như một món quà hiếu thảo dành tặng mẹ.