HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TINH THẦN TRONG THANH THIẾU NIÊN

  • Authors: Nhiều tác giả
  • Format: 13x19cm
  • Pages: 146
  • Price: 13,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Lễ hội văn hóa trên đường phố, lửa trại, hội diến văn nghệ… luôn là những hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ, là phương tiện để tổ chức Đoàn làm công tác tập hợp thanh niên một cách hiệu quả. Quyển sách ra đời nhằm giúp các bạn có được cái nhìn khái quát nhất về việc tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần phổ biến trong sinh hoạt than thiếu niên. Sách cng cấp những thông tin nghiệp vụ cần thiết nhằm tổ chức các hoạt động như trò chơi, các hội thi, hội diễn, dạ hội hóa trang, du khảo, sân khấu hóa…Tất cả đều được trình bày hết sưc đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng. Cuốn sách là món quà nhỏ gởi đến bạn nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh