NEW RELEASES

TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI SƠ CẤP 1 - 25 BÀI LUYỆN NGHE

  • Authors: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko
  • Format: 19x26cm
  • Pages: 132
  • Price: 75,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-16875-6
  • Briefly introduced:

    Sách nằm trong bộ Minna no Nihongo - Tiếng Nhật dành cho mọi người - Bản mới. Là sách bổ trợ giúp người học nâng cao kỹ năng nghe thông qua các bài tập nghe, bao gồm các đoạn hội thoại, phỏng vấn hay bản tin...