NEW RELEASES

Demian

  • Authors: Hermann Hesse
  • Translator: Cao Vân Anh
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 270
  • Price: 95,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15657-9
  • Briefly introduced:

    Những băn khoăn trăn trở của tuổi trẻ về con người và thế giới, dù ở thời đại nào cũng có điểm tương tự. Thời điểm chuyển từ thiếu niên sang trưởng thành là lúc người ta đặt nhiều câu hỏi nhất cho chính mình và thế giới. Những hình ảnh, nhân vật, diễn biến trong truyện đều mang tính đại diện, phản ánh cảm nhận về thế giới của nhân vật: tốt và xấu, cám dỗ, tội lỗi, sự tự do...