NEW RELEASES

XIN CHÀO TÌNH ĐÃ HÔM QUA

  • Authors: Ann Lee
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 206
  • Price: 99,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14976-2
  • Briefly introduced:

    Những chia sẻ từ các góc nhìn khác nhau để làm nhẹ nỗi buồn thất vọng đi đến dại dột vì tình yêu cho giới trẻ.