ĐỂ THÀNH NHÀ VĂN

  • Authors: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Format: 13x19cm
  • Pages: 96
  • Price: 40,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13440-9
  • Briefly introduced:

    Để Thành Nhà Văn là cuốn sách hướng dẫn người đọc cách trở thành nhà văn, không chỉ giỏi về kỹ thuật viết mà còn về nhân cách, tinh thần của một nhà văn chân chính. Qua cuốn sách này, tác giả Nguyễn Duy Cần đã trao đổi với bạn đọc một cách chân tình những kinh nghiệm và bí quyết để trở thành nhà văn, nhà phê bình văn học đứng đắn và xứng đáng với tên gọi của nó.