NEW RELEASES

The cartoon guide to Genetics

  • Authors: Larry Gonick, Mark Wheelis
  • Format: 19x24cm
  • Pages: 218
  • Price: 135,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15226-7
  • Briefly introduced:

    Bạn gặp vấn đề khi cố gắng tìm hiểu mã di truyền? Gene trội và đột biến khiến bạn cảm thấy rối trí? Protein hình thành như thế nào? DNA là gì? Hãy cùng Larry Gonick và Mark Wheelis lội qua di truyền học Mendel, sinh học phân tử, và những điều cơ bản của kỹ thuật di truyền. Với hình minh họa rõ ràng và ngộ nghĩnh, di truyền học trở nên đơn giản và gần gũi hơn.