NEW RELEASES

ÁO TRẮNG

  • Authors: Nguyễn Văn Bổng
  • Format: 13x20.5cm
  • Pages: 260
  • Price: 90,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15588-6
  • Briefly introduced:

    Chuyện kể về phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh qua hai nhân vật anh Lê Hồng Tư và chị Nguyễn Thị Châu - cán bộ thành đoàn trong kháng chiến chống Mỹ.