BESTSELLERS

HỎI & ĐÁP VỀ CUỘC ĐỜI & SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  • Authors: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  • Format: 14x20cm
  • Pages: 184
  • Price: 65,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14949-6
  • Briefly introduced:

    Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp những câu hỏi đáp ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn đọc có tư liệu tham khảo khi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Người.