NEW RELEASES

Mi-yo's singing contest

  • Authors: Ja-hong Min
  • Translator: Vũ Kim Ngân
  • Artist: Min-gyeong Kim
  • Format: 19x26cm
  • Pages: 36
  • Price: 28,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15130-7
  • Briefly introduced:

    Thông qua câu chuyện mèo con Miyo thi hát ở trưởng mầm non, giáo dục cho trẻ sự mạnh dạn, tự tin, biết cách vượt qua cảm giác hồi hộp lo lắng khi diễn đạt hay trình bày trước đám đông. Chính tự tin sẽ giúp chúng ta thoải mái tự do học tập, sáng tạo nên những giá trị có ích cho cuộc sống cho cộng đồng.