NEW RELEASES

The happy woodcutter

  • Authors: Ja-hong Min
  • Translator: Vũ Kim Ngân
  • Artist: Yeong-muk Kwon
  • Format: 19x26cm
  • Pages: 36
  • Price: 28,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15127-7
  • Briefly introduced:

    Qua câu chuyện bác tiều phu không chăm chút ngoại hình dẫn đến bác rất kém về vệ sinh thân thể trong một thời gian dài. Cuộc sống của bác trì trệ trôi qua cho đến khi bác ý thức phải thay đổi, từ đó bác chú ý vệ sinh thân thể, chăm sóc ngoại hình của mình như cắt tóc đánh răng... từ đó bác giao tiếp tự tin hơn, mọi người không còn e ngại khi gần bác, sức khỏe của bác cũng tốt lên làm cuộc sống bác thay đổi theo chiều hướng tích cực.