NEW RELEASES

Draw like me

  • Authors: Min-jin Lee
  • Translator: Vũ Kim Ngân
  • Artist: Eun-yeong O
  • Format: 19x26cm
  • Pages: 36
  • Price: 28,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15129-1
  • Briefly introduced:

    Việc quan trọng nhất của một người lãnh đạo là tìm ra được điểm mạnh của mình. Thay vì nghĩ "Mình không biết vẽ", hãy thử thay đổi suy nghĩ thành "Mình biết cách vẽ khác với mọi người". Điểm yếu lớn nhất biết đâu đấy cũng có thể chính là điểm mạnh tuyệt vời nhất của bạn. Nào, hãy thử làm như Min trong câu chuyện này, chấp nhận thử thách và biến điểm yếu của bạn thành điểm mạnh nhé.