NEW RELEASES

Once upon a time, there was a price and a princess

  • Authors: Min-jin Lee
  • Translator: Vũ Kim Ngân
  • Format: 19x26cm
  • Pages: 36
  • Price: 28,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15126-0
  • Briefly introduced:

    Cuốn sách kể về những vị tiên hộ mệnh phải vất vả vì công chúa và hoàng tử của mình không chịu giữ lời hứa. Lời hứa chính là sự quyết định trước sẽ làm một việc gì đó như thế nào trong tương lai. Tác phẩm cho thấy được tầm quan trọng của lời hứa trong các mối tương quan xã hội. Từ đó kêu gọi và hướng dẫn các em rèn cách giữ lời hứa.