NEW RELEASES

BỘ SÁCH TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG (4 CUỐN)

 • Authors: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
 • Format: 15.5x23cm
 • Pages: 2,062
 • Price: 1,470,000 VNĐ
 • Briefly introduced:

  Bộ sách trình bày những nguyên lý cơ bản của triết học phương Đông, nhưng kiến thức phải có khi đi vào nghiên cứu triết học phương Đông cũng như các ứng dụng triết Đông vào cuộc sống, ứng xử.

  Bộ sách gồm 4 quyển sách bìa cứng, bụng sách mạ vàng:

  • Nhập môn Triết học, Tinh hoa đạo học, Văn minh Đông phương & Tây phương, Cái cười của Thánh nhân, Toàn chân triết luận, Thanh dạ văn chung
  • Lão Tử tinh hoa – Lão Tử Đạo Đức kinh
  • Trang Tử tinh hoa – Trang Tử Nam Hoa kinh
  • Phật học tinh hoa