NEW RELEASES

BỘ SÁCH TỰ HỌC VÀ XỬ THẾ THEO TINH THẦN ĐẠO HỌC PHƯƠNG ĐÔNG (2 CUỐN)

 • Authors: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
 • Format: 15.5x23cm
 • Pages: 1,312
 • Price: 880,000 VNĐ
 • Briefly introduced:

  Bộ sách trình bày những nguyên tắc căn bản để tự đào luyện cho mình một kiến thức vững vàng, cách suy nghĩ theo tinh thần khoa học. Phương pháp ứng xử khôn ngoan theo những tấm gương Đông Tây kim cổ giúp tránh được những rủi ro, thất bại đang tiếc trong ứng xử và giao tiếp.

  Bộ sách gồm 2 quyển sách bìa cứng, bụng sách mạ vàng:

  • Óc sáng suốt, Thuật tư tưởng, Tôi tự học, Để thành nhà văn
  • Thuật xử thế của người xưa, Cái dũng của Thánh nhân, Thuật yêu đương, Một nghệ thuật sống