GIAO THỪA (tập truyện ngắn)

  • Authors: Nguyễn Ngọc Tư
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 220
  • Price: 95,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14113-1
  • Briefly introduced:

    Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc 17 câu truyện ngắn như: Bởi yêu thương, Cái nhìn khắc khoải, Chuyện vui điện ảnh, Cuối mùa nhan sắc, Dòng nhớ, Đời như ý, Giao thừa, Hiu hiu gió bấc...