BESTSELLERS

TRƯỚC VÒNG CHUNG KẾT (truyện dài)

  • Authors: Nguyễn Nhật Ánh
  • Format: 12x20cm
  • Pages: 252
  • Price: 75,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-00545-7
  • Briefly introduced:

    Tràn ngập không khí bóng đá, không khí vỉa hè… đậm mùi hào hiệp, thượng võ. Lẽ dĩ nhiên như cuộc đời, có đâu đó những mưu toan nhỏ nhen, những trò chơi bẩn… không đáng mặt anh hào. Nhưng…. (chữ nhưng dành cho sự khám phá của các bạn)