BONG BÓNG LÊN TRỜI

  • Authors: Nguyễn Nhật Ánh
  • Format: 12x20cm
  • Pages: 174
  • Price: 58,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-00465-8
  • Briefly introduced:

    Vì hoàn cảnh, Thường phải giúp mẹ bằng nghề bán kẹo kéo ngoài giờ học và làm quen với cuộc sống trên đường phố. Ở đó cậu đánh bạn với những người nghèo và hiểu thêm nhiều điều không có trong sáchvà nhà trường. Cô bé bán bong bóng Tài Khôn hồn nhiên và nhiều ước mơ cũng thường giúp đỡ Thường thoát khỏi mặc cảm nhà nghèo và sống tự tin.