HẸN VỚI THẦN CHẾT

  • Authors: Agatha Christie
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 296
  • Price: 110,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-11857-7
  • Briefly introduced:

    Đi nghỉ ở Jerusalem, Poirot nghe lỏm Raymond Boynton nói với em gái: “Phải giết chết bà ta, hiểu rồi phải không?” Mẹ kế của họ, bà Boynton, là một bạo chúa tàn ác khống chế cả gia đình. Khi người ta phát hiện bà bị chết trong lúc ở Petra, Poirot đề nghị giải quyết vụ án trong vòng hai mươi bốn giờ, dù ông không cách nào chứng tỏ ngay rằng đây có phải là một vụ giết người không.