ĐẤT GIA ĐỊNH - BẾN NGHÉ XƯA & NGƯỜI SÀI GÒN

 • Authors: Sơn Nam
 • Format: 14x20cm
 • Pages: 472
 • Price: 118,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-12851-4
 • Briefly introduced:

  Tập sách là tập hợp của 3 tác phẩm đã xuất bản: Đất Gia Định xưa, Bến Nghé xưa, Người Sài Gòn.

  Thông qua tập sách, người đọc sẽ có điều kiện để hiểu biết thêm về vùng đất gọi là Gia Định xưa (cụ thể là cả Nam Bộ), từ đó hiểu thêm sự hình thành của Bến Nghé (vùng đất Sài Gòn, Gia Định nay là Thành phố Hồ Chí Minh) và tính cách của người Sài Gòn – gần như là đại diện tính cách của người Nam Bộ trong quá trình phát triền, xây dựng từ khi mở đất đến nay.

  Một tác phẩm dày và bổ ích cho cả người Sài Gòn nay và xưa.