BIỂN CỎ MIỀN TÂY, MÙA LEN TRÂU VÀ CÁC TRUYỆN KHÁC

 • Authors: Sơn Nam
 • Format: 14x20cm
 • Pages: 490
 • Price: 120,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-12839-2
 • Briefly introduced:

   

  Sơn Nam, 1926-2008
          Biển cỏ miền Tây ; Mùa len trâu và các truyện khác : tập truyện / Sơn Nam. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018.

          tr. ; cm.

          1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20. I. Ts.

          1. Short stories, Vietnamese -- 20th century. 2. Vietnamese literature -- 20th century.

  895.922334 -- ddc 22
  S698-N17