TIẾP THỊ PHÁ CÁCH

  • Authors: Philip Kotler, Fernando Trias De Bes
  • Format: 13,5x20,5cm
  • Pages: 232
  • Price: 75,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Tiếp thị phá cách đã giải thích và minh họa sức mạnh của sự sáng tạo trong tiếp thị và đã phác thảo những cách nâng cao sáng tạo. Đây là cuốn sách phải đọc đối với những ai muốn tăng lợi nhuận.
    - Yoram (Jerry) Wind, Giám đốc học thuật, Chương trình  Wharton Fellows