NEW RELEASES

THIRD GIRL

  • Authors: Agatha Christie
  • Translator: Hoàng Vân
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 318
  • Price: 100,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Cô gái một gia đình danh giá mất tích, nhiều kẻ khả nghi xung quanh cô bị nghi ngờ. Viên thám tử tư già trong quá trình tìm kiếm cô đã phát hiện ra những âm mưu khác.