NGƯỜI DÁM CHO ĐI

  • Authors: Bob Burg & JohnDavid Mann
  • Format: 13x20.5cm
  • Pages: 148
  • Price: 55,000 VNĐ
  • Briefly introduced:

    Người dám cho đi chứa đựng một triết lý sống – hay đúng hơn là phương cách sống – giúp việc kinh doanh của bạn phát đạt, giúp cuộc sống của bạn phong phú và tạo cho bạn một ấn tượng tuyệt vời đối với thế giới xung quanh.

    (Gary Keller, người sáng lập và là chủ tịch của Keller Williams Realty International)