CHÚ BÉ RẮC RỐI (BẢN ĐẶC BIỆT)

  • Authors: Nguyễn Nhật Ánh
  • Format: 19x24cm
  • Pages: 224
  • Price: 510,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-25227-1
  • Briefly introduced:

    Không biết các bạn như thế nào, chứ tôi thì tôi chưa từng lo cho ai bao giờ. Tôi lo cho chính tôi còn chưa xong nữa là. (mới mở đầu truyện thì nhân vật chính đã tâm sự như vậy rồi, nghe thấy RẮC RỐI). Thực sự thì làm sao, vẫn là giọng văn “đọc tức cười”, cách thắt nút, mở nút đầy bất ngờ của tác giả dẫn ta đi hết rắc rối này đến rắc rối khác. Đọc rắc rối nhưng mà thấy thú vị.