NEW RELEASES

MÙA HÈ KHÔNG TÊN

  • Authors: Nguyễn Nhật Ánh
  • Format: 13x20cm
  • Pages: 292
  • Price: 130,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-23774-2
  • Briefly introduced:

    Lại thêm một mùa hè  khó quên  đối với những đứa trẻ sang tuổi niên thiếu. Những câu chuyện ngày tháng qua đầy ắp làm nên kỷ niệm nhung nhớ gợi cả trong những người đã từng qua thời hoa niên sáng trong rực rỡ.