NEW RELEASES

Skip Beat 48

  • Authors: Yoshiki Nakamura
  • Translator: Phương Thảo
  • Format: 11,3x17,6cm
  • Pages: 148
  • Price: 35,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-23588-5
  • Briefly introduced:

    Là một bộ truyện tranh thuộc thể loại shōjo của Nhật Bản, được sáng tác bởi Yoshiki Nakamura. Bộ truyện tranh được đăng lần đầu tiên trên tạp chí Hana to Yume vào ngày 15/02/2002. Tính đến ngày 27/11/2011, Skip Beat đã có 183 chương được xuất bản. Tại Việt Nam, truyện được Nhà xuất bản Trẻ mua bản quyền phát hành.