NEW RELEASES

GENBA NO NIHONGO_TANGOCHO_KENSETSU

 • Authors: AOTS - The Association For Overseas Technical Scholarship
 • Format: 12x20cm
 • Pages: 110
 • Price: 45,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-23477-2
 • Briefly introduced:

  Nằm trong bộ "Tiếng Nhật tại hiện trường lao động_Sổ tay từ vựng".
  Tập hợp các từ vựng tại hiện trường làm việc cần thiết dành cho người lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản và dành cho việc đào tạo thực tập sinh kỹ năng, tu nghiệp sinh...
  Bao gồm:
  - 136 từ vựng cơ bản
  - 164 từ vựng chuyên ngành Xây dựng - Thiết bị.
  Sử dụng các mẫu câu trong giáo trình "Tiếng Nhật cho mọi người_Sơ cấp 1".
  Các tài liệu bổ trợ có thể tải miễn phí trên website: www.3anet.co.jp/np/books/4236