NEW RELEASES

GENBA NO NIHONGO OYOHEN

  • Authors: AOTS - The Association For Overseas Technical Scholarship
  • Format: 19x26cm
  • Pages: 124
  • Price: 70,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-23330-0
  • Briefly introduced:

    Giáo trình giúp học viên biết cách sử dụng tiếng Nhật chính xác trong các tình huống và bối cảnh thường gặp trong thực tế tại các công ty, nhà máy ở Nhật Bản. Ngoài ra, học viên cũng phát triển dần kỹ năng đặt vấn đề nghi vấn "tại sao", "như thế nào" đối với các tình huống, bối cảnh được đặt ra trong giáo trình, qua đó nắm bắt sâu sắc hơn về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.
    Giáo trình được biên soạn bám sát trình độ sơ cấp II, giáo trình "Tiếng Nhật cho mọi người". Các tài liệu hỗ trợ như  file âm thanh và danh sách từ vựng có thể tải về trên trang web www.3anet.co.jp/np/books/4232